Hericium erinaceus is een geneeskrachtige paddenstoel die inheems is in China, Japan en andere Aziatische landen. Hij wordt al eeuwenlang gebruikt als voedingsmiddel en als volksmedicijn. In de traditionele Chinese geneeskunde wordt hij beschouwd als een van de 50 basiskruiden. Andere namen zijn Yamabushitake (de Japanse naam), Lion’s mane , Egelpaddenstoel , Satyr’s baard .

De laatste jaren zijn talrijke studies verricht naar deze soort vanwege zijn verschillende bioactieve bestanddelen zoals diterpenen, triterpenoïde glycosiden, sterolen en meer. Deze bestanddelen kunnen bijdragen tot de bevordering van de gezondheid, maar vertonen ook farmacologische activiteiten die in de toekomst of zelfs nu al tot farmaceutische geneesmiddelen zouden kunnen worden ontwikkeld.

Hericium erinaceus wordt in de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) gebruikt voor zijn tonische werking, ter bevordering van de huidstofwisseling en als ontstekingsremmer. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van maagzweren, hypertensie, hypotensie en zelfs kanker. In Japan wordt het van oudsher gebruikt om het immuunsysteem te versterken. Moderne studies hebben andere potentiële voordelen van het gebruik van deze paddenstoel aangetoond, zoals antioxiderende effecten , neuroprotectieve , antidepressieve en nootropische eigenschappen .

Hericium erinaceus is een paddenstoelensoort die rechtstreeks kan worden gegeten of tot een supplement kan worden verwerkt omdat hij verbindingen met biologische activiteiten bevat. De chemische samenstelling van de soort kan variëren naar gelang van de stam en de geografische verspreiding.

Het is een van de geneeskrachtige paddenstoelen waar meer studies naar zijn biologische effecten zijn uitgevoerd. De bioactieve bestanddelen houden verband met de aanwezigheid van verbindingen zoals polysacchariden, terpenoïden en sterolen, die onder andere de farmacologische activiteiten verklaren. Hij wordt beschouwd als een geneeskrachtige paddestoel met een groot potentieel voor toepassingen in de gezondheid, maar ook voor de ontwikkeling van farmaceutische geneesmiddelen.

Hericium erinaceus wordt van oudsher in de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) gebruikt vanwege zijn tonische eigenschappen, ter bevordering van de huidstofwisseling en ontstekingsremmend. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van maagzweren, hypertensie, hypotensie en kanker. In Japan wordt het van oudsher gebruikt om het immuunsysteem te versterken. Studies hebben aangetoond dat het antioxiderende en neuroprotectieve eigenschappen heeft, antidepressieve en nootropische effecten.

Hericium erinaceus is een schimmel die al eeuwenlang als voedingsmiddel en als volksgeneesmiddel wordt gebruikt. In de traditionele Chinese geneeskunde wordt het beschouwd als een van de 50 fundamentele kruiden. Hericium erinaceus kan bioactieve bestanddelen bevatten die bijdragen tot de bevordering van de gezondheid, maar ook farmacologische activiteiten vertonen die in de toekomst of zelfs nu al tot farmaceutische geneesmiddelen zouden kunnen worden ontwikkeld.

De chemische samenstelling van de soort kan variëren naar gelang van de stammen of de geografische verspreiding.

Hericium erinaceus is een bekende eetbare en geneeskrachtige paddenstoel in de traditionele Chinese geneeskunde. Er werd aangetoond dat Hericium erinaceus amyloïd β (Aβ)-geïnduceerde celschade en cognitieve achteruitgang vermindert in muismodellen van de ziekte van Alzheimer (AD). Om de moleculaire mechanismen te onderzoeken, onderzochten we de effecten van H. erinaceus op verschillende door Aβ-soorten veroorzaakte toxiciteit.

De resultaten toonden aan dat zowel organische als waterige extracten van H. erinaceus de Aβ(25-35) cytotoxiciteit verminderden met een gelijkaardig effect op het remmen van Aβ(25-35)-geïnduceerde apoptose/necrose door het verminderen van intracellulaire oxidatieve stress en het onderdrukken van het vrijkomen van cytochroom c van mitochondriën naar cytosol.

Bovendien beschermden ze neuronen tegen Aβ(25-35)-geïnduceerde downregulatie van Bcl-2 en upregulatie van Bax eiwitniveaus, verhoogde caspase 3 activiteit en verhoogde productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS). Ze keerden ook de verminderde mitochondriale membraanpotentiaal om en blokkeerden de door Aβ(25-35)-geactiveerde translocatie van de nucleaire factor kappa B (NF-κB) van cytoplasma naar kern.

Om te bepalen of deze beschermende effecten werden gemedieerd door remming van het NF-κB pad, analyseerden we het effect van H. erinaceus op de activeringsstatus van NF-κB in cellen behandeld met Aβ(25-35). Uit de gegevens bleek dat het de afname van cytoplasmatische IκBα aanzienlijk blokkeerde en Aβ(25-35)-geïnduceerde nucleaire translocatie van NF-κB in SH-SY5Y-cellen verhinderde.

Om verder te onderzoeken of H. erinaceus oxidatieve stress vermindert door remming van het NF-κB pad, hebben we het intracellulaire ROS niveau gemeten in Aβ(25-35) gestimuleerde cellen die voorbehandeld waren met H. erinaceus extract. Onze resultaten toonden een verminderde cellulaire ROS productie aan in cellen behandeld met zowel organische als waterige extracten van H. erinaceus in vergelijking met onbehandelde Aβ(25-35) gestimuleerde cellen onder vergelijkbare experimentele condities. Tenslotte vonden we dat remming van NF-κB activatie gerelateerd is aan verminderde cellulaire ROS generatie en het kan bijdragen aan de anti-oxidatieve eigenschappen van H. erinaceus.

Hericium erinaceus (ook wel Lion’s Mane genoemd) is een geneeskrachtige paddenstoel die al duizenden jaren wordt gebruikt, vooral in de traditionele Chinese geneeskunde waar hij bekend staat als yángròu gū (Vereenvoudigd Chinees: 洋草古; Traditioneel Chinees: 洋草古).

In Japan en Korea is hij bekend onder de naam Yamabushitake (Japans: 山武馬糠; Koreaans: 야무부치). De schimmel wordt commercieel gekweekt op boomstammen om hem gemakkelijker te kunnen oogsten. Hij groeit ook rechtstreeks op omgevallen boomstammen en boomstronken.

Hericium erinaceus is een van de populairste medicinale paddenstoelen die in de oosterse geneeskunde worden gebruikt. Traditioneel wordt Hericium erinaceus aanbevolen voor vele aandoeningen, waaronder maagdarmstoornissen, bronchitis, hepatopathie (leveraandoeningen), hypertensie, slapeloosheid, vermoeidheid en huidaandoeningen.

Studies hebben aangetoond dat Hericium erinaceus de genexpressie van de zenuwgroeifactor kan verhogen. Het produceert ook ontstekingsremmende verbindingen. Het heeft neuroprotectieve eigenschappen bij muizen met de ziekte van Alzheimer en verbetert het leervermogen bij ratten door de productie van serotonine in bepaalde delen van de hersenen te verhogen.

Hericium erinaceus stimuleert zowel T-helpercellen als cytotoxische T-lymfocyten om de immuniteit te bevorderen. Dierstudies suggereren dat het cognitieve disfunctie veroorzaakt door veroudering of chronische stress kan verbeteren. Het beschermt ook de lever tegen beschadiging en heeft een anti-tumor effect op sarcoma cellen.

Hericium erinaceus wordt gebruikt om de eetlust te stimuleren, de maag te beschermen, het cholesterolgehalte te verlagen, hoge bloeddruk te behandelen, aderverkalking (verharding van de slagaders) te voorkomen, bronchitis te behandelen, tumoren te remmen en bloedingen na de bevalling te verminderen. Het wordt ook plaatselijk gebruikt om zweren en wonden te behandelen.

Studies hebben aangetoond dat Hericium erinaceus de activiteit van acetylcholinesterase (AChE) remt. AChE-remmers zijn geneesmiddelen die de afbraak van acetylcholine (ACh) vertragen, waardoor het niveau ervan in zenuwsynapsen toeneemt en de zenuwtransmissie verbetert. Deze werking leidt tot langdurige cholinerge effecten zoals spiersamentrekking, vasodilatatie (ontspanning van de bloedvaten), verhoogde gastro-intestinale activiteit, klierafscheiding en bronchiale ontspanning.

Van Hericium erinaceus is ook aangetoond dat het antimicrobiële eigenschappen heeft tegen Staphylococcus aureus , Bacillus subtilis , Candida albicans en Shigella dysenteriae . Uit een studie bij muizen met een geïnduceerde sepsis/septische shock bleek dat Hericium erinaceus de overlevingskansen aanzienlijk verbeterde.

Hericium erinaceus bevat krachtige antioxidanten, waaronder ergothioneïne, hericenon C1, erinacerine, hericenine A en B, erinacine, acetyl erinaceus acid glucoside (AAG) , terrein, geneoderivatiseerde lipiden en triterpenen. Het is werkzaam tegen vrije radicalen die veroudering veroorzaken. Het vruchtlichaam van Hericium erinaceus heeft neuroprotectieve eigenschappen bij muizen en is ook in staat de bloed-hersenbarrière te passeren.

Deze paddenstoel verbetert de insulinegevoeligheid en voorkomt schade aan de pancreas beta-cellen . Hij kan diabetes helpen behandelen door de bloedsuikerspiegel te verlagen. Hij wordt gebruikt als volksgeneesmiddel voor verschillende leverziekten, waaronder hepatitis. Studies tonen aan dat het de lever kan beschermen tegen schade veroorzaakt door alcohol, ijzeroverbelasting, tetrachloorkoolstof en paddenstoelvergiftiging. Ook remt het door ontstekingsremmende effecten leverfibrose (littekenvorming in de lever) als gevolg van obstructie van de galwegen of het hepatitis B-virus.

Hericium erinaceus bevat grote hoeveelheden glycosiden, polysacchariden, triterpenen, coumarinen, terrein, hericerinen A en B die effectief zijn bij het activeren van immuuncellen om bacteriële infectie te bestrijden. Het voorkomt de vorming van zweren in het maagslijmvlies.

Studies hebben aangetoond dat het kan worden gebruikt als een antioxidant, een antikankermiddel, voor de behandeling van leverschade, verlaging van het cholesterolgehalte, bijwerkingen van chemotherapie en bescherming tegen stralingsschade. Het bleek anti-tumor activiteit te hebben bij muizen.

Hericium erinaceus kan de groei van zenuwcellen helpen bevorderen en heeft neuroprotectieve effecten. Het kan apoptose (celdood) van neuronen voorkomen door de calciumstroom te reguleren, vrije radicalen te reduceren en enzymen te remmen die betrokken zijn bij de neurale celdood. Het vermindert ook het glutamaatgehalte dat zich tijdens hersenletsel opbouwt, waardoor de hersenen worden beschermd tegen schade veroorzaakt door toevallen of overmatige elektrische activiteit.

Een studie bij muizen met de ziekte van Alzheimer toonde aan dat deze paddenstoel de cognitieve functie aanzienlijk verbeterde. Het vruchtlichaam (paddenstoellichaam) bevat grote hoeveelheden hericerines A en B , terrein, terrinezuur , neoderivaten waaronder ergosterolperoxide die actief zijn tegen vrije radicalen.

Hericium erinaceus is werkzaam bij het stimuleren van de productie van zenuwgroeifactor (NGF) door astrogliacellen waardoor het aantal neuronen en hun lengte in de hippocampus toeneemt. Dit biedt hen bescherming tegen glutamaatgiftigheid. Het stimuleert de NGF-synthese om de differentiatie (rijping) van neuronen te bevorderen. Het veroorzaakt ook apoptose (celdood) van neuroblastoomcellen terwijl normale neuronale cellen onaangetast blijven. Een studie op ratten met een beroerte toonde aan dat deze paddenstoel de bloedspiegels van TNF-alfa , een marker die wordt gebruikt om een herseninfarct vast te stellen, verlaagde en de lipide peroxidatie (oxidatie) in hersenweefsel verminderde, wat erop wijst dat het nuttig kan zijn als behandeling voor een beroerte.

Studies hebben aangetoond dat het vruchtlichaam doeltreffend is bij het remmen van de melanineproductie in B16-F10 melanoomcellen in muizen en bij het induceren van apoptose (celdood) van leukemiecellen .

Hericium erinaceus-extracten en hericenonen kunnen acetylcholinesterase (AChE) remmen, een enzym dat verantwoordelijk is voor de afbraak van acetylcholine, waardoor het acetycholineniveau toeneemt. Dit verhoogt het geheugen en het leervermogen, waardoor deze paddenstoel nuttig is voor patiënten met de ziekte van Alzheimer. Een studie bij muizen toonde aan dat het de cognitieve functie verbeterde, zoals het kortetermijngeheugen en de motorische coördinatie. Ook verhoogde de paddenstoel de concentraties van de zenuwgroeifactor (NGF) in de hypothalamus, hersenstam en hippocampus, wat bijdroeg aan zijn neurogene effecten.

Hericium erinaceus bevat grote hoeveelheden en is een zeer rijke bron van polysacchariden waaronder hercin en heterodisaccharide krestin ( PSK ). PSK is gebruikt als een hulpstof bij de behandeling van kanker. Het versterkt het immuunsysteem door het activeren van T-cellen en natural killer (NK) cellen. Het remt ook de groei van tumoren door angiogenese (vorming van bloedvaten), metastase (verspreiding van tumoren) en het terugkeren van tumoren te remmen.

Studies tonen aan dat deze paddenstoel kan worden gebruikt om het gewicht te beheersen, obesitas te voorkomen, het triglyceridegehalte te verlagen, het lichaamsvet te verminderen, adipogenese (vorming van nieuwe vetcellen) te remmen, het vetkatabolisme te verhogen en de voedselinname te verminderen door zijn effecten op AMPK en leptine .

Hericium erinaceus bevat ergosterol, organisch zuur en essentiële olie die het schimmelwerende eigenschappen geven.

Studies tonen aan dat het effectief is bij het remmen van de groei van kankercellen, waaronder borst-, prostaat-, long- en colonkankers, levercarcinomen (tumoren) en leukemiecellen. Het heeft ook chemopreventieve effecten, wat betekent dat het de vorming van kanker voorkomt en apoptose (celdood) in kankercellen bevordert. Het kan een rol spelen bij het beheersen van de bijwerkingen van chemotherapie.

Hericium erinaceus-extracten en terpenoïden remmen de door TNF-alfa geïnduceerde NF-kB-activering en COX-2-expressie in macrofagen, wat wijst op zijn ontstekingsremmende eigenschappen, waardoor hij nuttig kan zijn bij de behandeling van inflammatoire darmziekten en artritis.

Deze paddenstoel kan het enzym 5-alfa-reductase remmen, waardoor de omzetting van testosteron in dihydrotestosteron in prostaatkankercellen wordt voorkomen. Dit maakt Hericium erinaceus nuttig voor de behandeling van goedaardige prostaathyperplasie en prostaattumoren, evenals borstkanker door het remmen van oestrogeensynthese en receptorexpressie .

Studies tonen aan dat deze paddenstoel de replicatie van HIV remt, wat betekent dat hij nuttig kan zijn bij de behandeling van HIV-infecties.

Hericium erinaceus-extracten remmen HMG CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A)-reductase, een enzym dat betrokken is bij de cholesterolsynthese. Hierdoor is het een kandidaat voor kruidengeneesmiddelen die worden gebruikt om hyperlipidemie (hoog cholesterol) en atherosclerose te beheersen.

Hericium erinaceus kan worden gebruikt bij hart- en vaatziekten door het cholesterolgehalte te verlagen, hypertensie te verminderen, de oxidatie van lipiden te voorkomen, de samenklontering van bloedplaatjes te remmen, endotheelcellen te beschermen tegen schade veroorzaakt door geoxideerde LDL’s (lipoproteïnen met een lage dichtheid) en HDL (lipoproteïne met een hoge dichtheid) of “goede” cholesterol te verhogen. Het voorkomt ook hartschade door het bevorderen van angiogenese (vorming van nieuwe bloedvaten), waardoor de bloedtoevoer naar de hartspier toeneemt.

Studies tonen aan dat deze paddenstoel antidepressieve effecten heeft door zijn monoamine neurotransmitter modulerende eigenschappen. Het remt de activiteit van het MAO-A enzym zonder de bijwerkingen van farmaceutische medicijnen. Het beschermt de hersenen ook tegen oxidatieve schade.

Hericium erinaceus voorkomt de progressie van de ziekte van Alzheimer, verlaagt de insulinespiegel en verhoogt de zenuwgroeifactor (NGF) in de hippocampus, wat kan leiden tot het gebruik ervan als een alternatieve behandeling voor de ziekte van Alzheimer. Er werd vastgesteld dat muizen die H. erinaceus toegediend kregen, verhoogde NGF-niveaus vertoonden bij 40mg/kg, terwijl muizen die 100-120mg/kg toegediend kregen, een significant hogere cognitieve functie hadden dan onbehandelde muizen.

H. erinaceus kan de HIV-replicatie remmen door remming van het virale integrase (IN), vermindering van de HIV-transcriptie, blokkering van de gp120-CD4-interactie en remming van de nucleaire import of het transport van pre-integratiecomplexen in gastcellen. Ook heeft het antiangiogene eigenschappen die vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) remmen waardoor VEGF geïnduceerde bloedvatvorming vermindert.

Studies tonen aan dat deze paddenstoel kan worden gebruikt als alternatief voor antidepressiva voor depressieve stoornis , angst en neurodegeneratieve aandoeningen omdat het verwante effecten op de hersenen heeft. Het is ook een antioxidant, ontstekingsremmend en kan neuronen beschermen tegen schade.

Studies tonen aan dat deze paddenstoel bèta-glucaanverbindingen, mannitol, sfingolipiden, steroïden en adenosineverbindingen bevat. Hij bevat ook neurotrofe factoren zoals zenuwgroeifactor (NGF), hersenafgeleide neurotrofe factor (BDNF) en gliale cellijn-afgeleide neurotrofe factor (GDNF). Extracten van H. erinaceus hebben antioxiderende, ontstekingsremmende en kankerbestrijdende eigenschappen.

De meest bestudeerde verbindingen in deze paddenstoel zijn hericenonen en erinacinen, waarvan is vastgesteld dat ze de synthese van de zenuwgroeifactor (NGF) stimuleren. Hericium erinaceus-extracten remmen de productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS) door RAW 264.7-cellen en verhogen de glutathionperoxidase-activiteit, wat erop wijst dat ze een antioxiderende werking hebben. Ook induceren deze extracten de genexpressie van heemoxygenase-1 (HO-1) en de nucleaire accumulatie van Nrf2, die als antioxidant werken. Bovendien is H. erinaceus mycelial culture broth extract een krachtige inducer van HO enzymactiviteit.

H. erinaceus-extracten verminderen de productie van ROS (reactieve zuurstofsoorten) door remming van NADPH-oxidase, wat wijst op hun antioxidante werking.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.