Лентинула едодес – шиитаке

Шийтаке (Lentinula edodes) е вид гъба, която се отглежда в Китай от времето на династията Сун (960-1279 г.). Тя може да се използва в много ястия и е особено популярна при приготвянето на супи. Гъбите шийтаке се използват и в източноазиатската медицина от повече от 2000 години. Тази гъба шийтаке е ценена заради лечебните си […]